Raamwerk
Het Raamwerk biedt ondersteuning en begeleiding op het terrein van wonen, dagbesteding en (para)medische zorg. Onze doelgroepen zijn kinderen met meervoudige beperkingen en (jong)volwassenen met een verstandelijke, lichamelijke en/of gedragsmatige beperking, in de Duin- en Bollenstreek. Het Centraal....
 
Wielders & Co
Dagbesteding, 24 uurs opvang, begeleid wonen en training voor jongeren en volwassenen www.wieldersenco.nl - www.viafelix.nl - www.noewebrook.nl....
 
1

Copyright Compendium Gezondheidszorg